Miljöpartiets miljöpris delades ut på Rydsnäs marknad

Miljöpartiets miljöpris går i år till Ingvar Åhs och John Währn med motiveringen:

År efter år har vi kunnat se de insatser för vår närmiljö som Ingvar Åhs i och runt Rydsnäs och
John Währn i och runt Hestra har gjort. Båda har utan anmodan eller ersättning städat och hållt
naturen ren från sådant som inte hör hemma där längs vägarna och inne i respektive samhälle.
Därför får de nu Miljöpartiet i Ydres miljöpris som en liten uppmuntran men framförallt ett
erkännande och tack för sina stora engagemang.

just nu

Så här i vårtider har mpYdre lämnat in två motioner, om elbilar och om Hultgrensmuséet, bara att klicka sig vidare.

I fullmäktige röstade vi för att Hestraskolan ska byggas ut så som planerat och i övrigt bestämde vi på senaste mp-mötet bl. a. att sköta en del av Östgötaleden för att göra en kulturgärning.

MpYdre delar årligen ut ett miljöpris och i år kommer det att ske på Rydsnäs marken.

Ha en skön vår!

René ny ordförande i MP Ydre

”Miljöpartiet i Ydre har haft sitt årsmöte för 2017.

Man samlades under trevliga former hos Torsten och Märta Svärd i Olstorp.

Många frågor diskuterades under mötet och två nya motioner beslutades att

lämnas in till kommunfullmäktige framöver.

I redogörelsen för verksamheten 2016 kan nämnas det praktiska politiska arbetet

i de nämnder där mpYdre är representerade.

Naturskyddsföreningen talade också om sitt arbete för att värna sjön Sommen,

genom att förhindra brobygge över 2 vikar samt motståndet mot gruvan vid Vättern.

Till ny ordförande för mp Ydre valdes René Mraule. René är en känd profil från Rydsnäs

och sitter som suppleant i kf.”