just nu

Så här i vårtider har mpYdre lämnat in två motioner, om elbilar och om Hultgrensmuséet, bara att klicka sig vidare.

I fullmäktige röstade vi för att Hestraskolan ska byggas ut så som planerat och i övrigt bestämde vi på senaste mp-mötet bl. a. att sköta en del av Östgötaleden för att göra en kulturgärning.

MpYdre delar årligen ut ett miljöpris och i år kommer det att ske på Rydsnäs marken.

Ha en skön vår!

René ny ordförande i MP Ydre

”Miljöpartiet i Ydre har haft sitt årsmöte för 2017.

Man samlades under trevliga former hos Torsten och Märta Svärd i Olstorp.

Många frågor diskuterades under mötet och två nya motioner beslutades att

lämnas in till kommunfullmäktige framöver.

I redogörelsen för verksamheten 2016 kan nämnas det praktiska politiska arbetet

i de nämnder där mpYdre är representerade.

Naturskyddsföreningen talade också om sitt arbete för att värna sjön Sommen,

genom att förhindra brobygge över 2 vikar samt motståndet mot gruvan vid Vättern.

Till ny ordförande för mp Ydre valdes René Mraule. René är en känd profil från Rydsnäs

och sitter som suppleant i kf.”

 

Mp Ydres kulturstipendium 2016

I samband med julavslutningen på Ydreskolan så delade Miljöpartiet i Ydre ut sitt årliga Kulturstipendium till 4 elever.
Kulturskolan underhöll sedvanligt i skolans matsal när eleverna fick sin tomtegröt och skinkmacka. Prisutdelare från Mp Ydre i år var René Mraule.
De fyra pristagarna var i år från vänster i bilden:
Iris Skillermark 8a
Emelie Andersson 8b
Norah Fransson 6a
Agaltitti Adem 9a
De som hjälper oss att utse stipendiater är Svante Sigurdsson, rektor för Kulturskolan i Ydre, tillsammans med sina kollegor. Motiveringen i år var:
Vi finner att dessa elever är duktiga och har utvecklats i sina olika kulturella uttrycksformer.
Det gäller såväl vid kulturskolans konserter som vid lokala teaterföreställningen ”Annie” o dyl!
Det handlar också om att ofta ställa upp vid olika framträdanden som t ex kulturskolan gör.
Prisutdelare René Mraule, stipendiater: Iris Skillermark, Emelie Andersson, Norah Fransson och Agiltitti Adem

Prisutdelare René Mraule, stipendiater: Iris Skillermark, Emelie Andersson, Norah Fransson och Agiltitti Adem

Mp Ydre delade ut kulturstipendium

I samband med  julavslutningen den 18 december delades årets kulturstipendium ut av Mp Ydre, representerat av Fredrik Skillermark.

Stipendiaterna 2015 var:

Ida Fridlund-Järverud 9A
Ida Axelsson 9A
Algot Thorebring 9B
Viktor Hübsch 9B

IMG_5979
Ida Axelsson, Viktor Hübsch, Algot Thorebring, Ida Fridlund-Järverud och Fredrik Skillermark