Vår politik

Kommunalt program för Miljöpartiet de gröna i Ydre

 2018

 

Ydre ska vara en kommun för alla

För MP-Ydre är det kommunala perspektivet i fokus. Det viktiga för oss är att Ydre blir kvar som en egen kommun där småskaligheten uppskattas och alla kan känna sig hemma. Vi vill ha levande och aktiva samhällen i hela kommunen.

 

Ekonomi

 • Vi är försiktiga med kommunens pengar. Vi som politiker måste kräva bra ekonomiska beslutsunderlag när vi handskas med invånarnas skattepengar.

 

Demokrati

MP Ydre vill driva en politik där vi samarbetar över partigränserna för Ydres bästa. Det är viktigt att invånarna får tydlig information om besluten.

 • Vi lyssnar på väljarna och är lyhörda för Ydrebornas åsikter. Vi vill fatta beslut som är förankrade hos dem som är berörda.
 • Vi vill inte låta prestige bromsa kloka förslag och beslut utan säger nej när beslut verkar orimliga, som de höga vindkraftverken som skulle byggas utanför Hestra.
 • Vi respekterar andras åsikter och har en vänlig attityd mot meningsmotståndare.

 

Barn och unga

 • Vi vill att varje beslut i kommunen tas med Barnets bästa för ögonen i enlighet med FN:s barnkonvention.
 • Vi vill stödja Ydre kulturcentrum.
 • Vi vill värna och utveckla Kulturskolan i Ydre.
 • Vi vill stödja idrott och andra fritidssysselsättningar för barn och ungdomar.

 

Förskola och skola

God undervisning är en rättighet för barnen och något som ökar viljan att bosätta sig i vår kommun. Alla elever ska ha likvärdiga utbildningsvillkor oavsett var i kommunen man bor. För dem som jobbar eller går i skola utanför kommunen bör det finns möjlighet att åka kollektivt.

 • Alla elever ska få likvärdig utbildning oavsett var i kommunen de bor.
 • Vi vill att skolan i Ydre håller högsta kvalitet med behörig personal.
 • Vi vill ta tillvara personalens kunnande genom att ge dem ett reellt inflytande.
 • Vi vill värna den barnomsorgsorganisation som finns i kommunen olika samhällen.
 • Maten i förskolor och skolor bör vara närproducerad och tillagad nära dem som ska ta den, så långt det är möjligt.

 

Kultur och fritid

Ydre kommun har ett rikt kulturliv med konst, musik och teater, som är viktigt att värna om. Vi tycker att ska kommunen ska vara med och stötta det lokala kultur- och föreningslivet så att kommunens alla delar kan leva och utvecklas. I vår kommun bygger det lokala kultur- och föreningslivet på ideellt engagemang och det bör kommunen vara med och stötta så långt det är möjligt.

 • Vi vill uppmuntra olika samverkansprojekt för att finansiera kultur- och fritidssatsningar.
 • Vi vill att det rika kulturlivet blir något som Ydre kan profilera sig med.
 • Vi anser att sommarsimskola ska vara avgiftsfri eftersom vi inte har tillgång till simhall.

 

Omsorg

Omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning måste bygga på en dialog mellan kommunen och individen. Vi vill arbeta för samordning och effektivisering av verksamheten, utan att tumma på välfärden, men samtidigt vara lyhörda för den enskildes önskemål. Det är viktigt att äldre och funktionsnedsatta har möjlighet att leva ett tryggt och rikt liv.

 • Vi vill ha ett personligt bemötande och samarbete för att lösa varje enskilt fall på bästa sätt.
 • Vi vill att kommunen som arbetsgivare tar till vara det kunnande personalen har både i det dagliga arbetet men också i förändringsarbete.
 • Vi är positiva till alternativa former, så som personal- eller anhörig-kooperativ.
 • Vi vill fortsätta att utveckla verksamheten för flyktingar och ensamkommande barn.
 • Vi vill samordna insatser för utsatta för största möjliga effektivitet.
 • Vi vill att ett personligt bemötande, dialog och samarbete finns för att lösa varje enskilt fall på bästa sätt när det gäller omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning.

 

Hela Ydre ska leva

Vi vill uppmuntra lokala initiativ för att kunna utveckla kommunen.

 • Vi vill att alla delar av Ydre ska vara livaktiga.
 • Vi vill arbeta för goda kommunikationer.
 • Vi vill bygga en politik som på olika sätt uppmuntrar självständighet och tar vara på engagemanget, kunskapen och kraften som finns i Ydre.
 • Vi vill ha en tuff och djärv attityd när det gäller marknadsföring av kommunen.
 • Vi vill fördela föreningsstödet så att det gynnar engagemanget i bygderna.

 

Miljö

Alla kommunala beslut ska genomsyras av en hållbarhetstanke.

 • På sikt vill vi se en kommun som är alltmer självförsörjande på förnybar energi.
 • Vi vill satsa på biogas, solceller och fordon som drivs av el där det är möjligt.
 • Vi vill se smarta energilösningar.
 • Vi vill stötta initiativ som lokal energiförsörjning eller andra samverkansprojekt.

 

Näringsliv

Varje enskilt företag i kommunen är viktigt. Mp-Ydre vill att företag från kommunen känner en stolthet över att vara från från Ydre.

 • Vi vill särskilt stödja nya företagare.
 • Vi vill att miljöaspekten tas tillvara i de kommunala upphandlingarna, vare det gäller byggnationer eller matinköp.
 • Vi vill främja samverkansprojekt när det gäller turism så väl som lantbruk, hantverk och industri, service och handel.
 • Vi tycker att Ydre kommun ska ha en näringslivsservice som bygger på den enskilde företagaren eller lantbrukarens behov och önskemål.

 

Bygga och bo

På senare år har Ydres invånarantal ökat och vi vill arbeta för att den trenden fortsätter, exempelvis genom att kunna erbjuda tomter för nybyggnation.

 • För att kommunen ska kunna fortsätta att växa måste vi kunna erbjuda tomter för nybyggnation.
 • Åker- och betesmark ska inte användas vid projektering av nya bostäder.
 • Vi vill uppmuntra och underlätta ekologiskt boende.
 • Vi vill jobba för att få ett effektivt bostadsbolag.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s